KERESTE VE ORMAN ÜRÜNLERİ DOĞALDIR VE ORJİNALDİR …

Köklü bir ağaç türevi olarak sürdürülebilir orman ürünleri faaliyetleriyle yetiştirilen ağaçlardan elde edilen için, kaynağı tükenmez bir doğal malzeme olan ahşap. Lifli ve damarlı yapısıyla organik bir malzemedir. Kereste ve orman ürünleri doğası gereği sahip olduğu anatomik yapı ve kimyasal gruplar ile boyutlar özellikleri ve mekanik özellikler nedeniyle, yeri doldurulamaz bir malzemedir. Ahşap ‘ın insanlığa sağladığı faydalar sayılamayacak kadar çoktur. Kereste ve orman ürünleri insanların, gereksinimlerin karşılanması ve giderlerin giderilmesi dahil, çok sayıda karmaşık amaç için, geçmişten günümüze Ahşap’ ı kurutup emprenye adı verilen ahşap koruma önlemlerin geçirerek ve renklendirme ve/veya cilalama yöntemleri boyunca üst yüzey işlemlerinine tabi tutarak, doğrudan bunları veya tasarımla Ahşap’ tan özellikle ve kez öncelikle istifade etmiş. 

Marmara Kereste ve Orman Ürünleri

KERESTE ÇEVRECİ VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Kereste ve orman ürünleri her alanda tercih edilen bir malzeme olmasının yanı sıra sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi de gelecekte ahşabın kullanılabilirliğini artıracak bir özellik hâline gelecektir. Bu sebep doğrultusunda dönüşüm süreci Ahşap ‘ın sürdürülebilirlik niteliğinin devamlılığı açısından önemli bir aşama olarak görülmektedir.

ORMAN ÜRÜNLERİ İNSAN İÇİN SAĞLIKLIDIR

Sıcaklık nedeniyle döşeme tahtalarında meydana gelen açılmaların toz, kir, mikroorganizma gibi etkenlerin kolay yayılmasına neden olduğu gözlemlenmiştir. Fakat ara kat döşemelerinde boydan boya halı ve ahşap parke kaplama kullanılarak bu etkiler azaltılmıştır. İç mekan koşulları incelendiğinde kapı ve pencerelerden kaynaklanan hava sızıntısı ile birlikte önemli derecede toz ve kir geçişi görülmektedir.

Marmara Kereste ve Orman Ürünleri

AHŞAP HİJYENİKTİR

Kereste ve orman ürünleri çevre, sağlık ve ekoloji açısından bakıldığında kullanılan yapı malzemesinin çıkardığı CO2 miktarının az olması, çevreyi kirletmemesi ve katı atık oluşturmaması önemlidir . Yapı malzemelerinin ne ölçüde çevresel olduğunu saptamak, malzemenin tüm ömrü boyunca neden olduğu çevresel etkileri bilmek gerekir. Bir yapı malzemesi ve elemanı ömür sürecinde üretim, kullanım, bakım ve yok etme evrelerini kapsar. Tüm bu evreler sürecinde ahşap malzemenin ekolojik olduğu oraya çıkmıştır.

ORMAN ÜRÜNLERİ ÇOK AMAÇLIDIR

Bir bina veya yapıyı temelden en uç noktalarına kadar sadece ahşap ve kereste ve orman ürünleri ile inşa etmek mümkün olduğu gibi, dekorasyon ve sanatsal amaçlı olarak da kullanabilmek gayet mümkündür. Ahşap ve kereste ve orman ürünleri yapılar, sistem içerisindeki parçaları değiştirilebilir ve sökülüp yeniden kullanılabilir. Çelik yapılarda olduğu gibi ahşap ve kereste ve orman ürünleri yapılarda da, yerinden söktükten sonra çok az bir kayıpla yeniden kurulabilen ve çelikten daha ucuz maliyete sahip bir yapım sistemi oluşturulur. Sökülme sırasında oluşabilecek kayıpların önlenmesi, tasarımın bu doğrultuda yapılmasına bağlıdır.

KERESTE YALITKANDIR

Kereste ve orman ürünleri eskiden sobayla ısıtılan ev günümüzde kalorifer sistemi ile ısıtılmakta ancak yeterli sıcaklık koşulları sağlanamamaktadır. Aylık ısıtma maliyetinin yüksek olması yapının ekonomik olmadığını göstermektedir. Radyatörlerin olmadığı bölümlerde kapıların açık tutularak tüm mekanların ısıtılmak istenmesi nedeniyle yeterli düzeyde ısıtma sağlanamamaktadır. Isıtma nedeniyle ahşap malzemenin bünyesinden suyun atılması ve ahşabın büzülme çalışması sonucu duvarlarda ve tavanlarda çatlaklar, döşemelerde ise döşeme tahtaları arasında açılmalar meydana gelmiştir.

KERESTE VE ORMAN ÜRÜNLERİ DAYANIKLIDIR

Kereste ve orman ürünleri dayanıklılık, ahşap yapı elemanı veya malzemesinin belirli bir zaman süresince görevini yerine getirme kapasitesi olarak tanımlanır. Kereste ve orman ürünleri dayanıklı, uzun ömürlü ahşap yapılar tasarlamak için malzeme özellikleri, bozulmayı önleyici davranışlar ve potansiyel tehlikeler ve doğru yapım detaylarının göz önüne alınması gerekmektedir. Dayanıklı yapı tasarlamak için 2 ana koşul bilinmelidir. Yapı elemanı veya malzemesinin performans gereksinimi.

HAFİFTİR

Kereste ve orman ürünleri oldukça hafif bir malzemedir. Bu nedenle yapılarda kullanıldığında mesnetlere ve temellere iletilen yük azalmaktadır. Hafifliği, eğilmeye ve çekme karşı dayanımı nedeniyle büyük açıklıklar daha kolay geçilebilmektedir. Binalarda kiriş, kolon ve duvar yapımında, hatıl ve döşeme kirişlerinde, çıkma ve saçak oluşturulmasında kullanılmaktadır. Beton, ahşaba göre 5 misli, Çelik ise 13 misli daha ağırdır. Bu nedenle depremde ölümler genellikle betonun ağırlığından kaynaklanmakta, ahşap ve kereste ve orman ürünleri evlerde ise ölüm riski çok düşük olmaktadır. Sağlık için kereste ve orman ürünleri ve ahşap emvallerini seçin.

AHŞAP SESSİZDİR

Yapı işleri, gürültünün binada bulunanların ve çevredeki insanların sağlığını tehdit etmeyecek, onların yeterli koşullarda uyuma, dinlenme ve çalışmalarına izin verecek seviyede tutulacağı bir şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır. Ahşap ve kereste yapılarda, duvar ve döşemelerin hava vasıtasıyla yayılan seslere karşı koruyucu olması gerekir. Dış kabuğun, yapının dış ortamında gerçekleşen sesleri içeri aktarmaması istenir. Döşemelerin ise darbe sesine karşı dayanıklı olması istenmektedir. Ayrıca yapının iç kabuğunu oluşturan elemanların ses emiciliği olmalıdır

ESTETİKTİR

Kereste ve orman ürünleri objeleri her yerde görebiliriz. Çevremizin bir parçasıdırlar. Bunun sebebi sadece mekanik direnci ve yoğunlu gibi fiziksel özellikleri ya da sağlığımıza ve çevremize faydası değildir, estetik açıdan da -hatta özellikle bu açıdan- tercih ederiz.

ENERJİ DOSTUDUR

Kereste ve orman ürünleri yapı işleri ile bu işlerde kullanılan ısıtma, soğutma ve havalandırma tesisatları, yerel iklim koşulları ve ikamet edenlerin durumlarını dikkate alarak az bir enerji kullanımı gerektirecek şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır . Kereste ve ahşap yapılarda, dış kabuğun ısı dayanımının olması, sağlık, çevre ve hijyen koşullarını etkileyecek şekilde ısı köprüsü oluşturmaması istenmektedir. Ayrıca dış kabuk vasıtasıyla yapıda hava sızıntısı ve enerji kaybı yaşanmamalıdır